Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 4 września 2021

Do uczestników uroczystości z okazji 100-lecia działalności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

Uczestnicy i Organizatorzy 
uroczystości jubileuszowych 
z okazji 100-lecia działalności 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej 
w Warszawie
 
 
 
Szanowny Panie Prezesie! 
Druhny i Druhowie!
 
W dniu wielkiego strażackiego święta, w stulecie działalności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, stają Państwo na placu Zamkowym, przed Zamkiem Królewskim w Warszawie. W tym dumnym symbolu naszej suwerennej państwowości znakomicie wyraża się to wszystko, czemu od samego swego zarania w niepodległej Polsce wiernie i walecznie służy ruch straży ogniowych. Serdecznie gratulując Państwu doniosłego jubileuszu, pragnę przekazać w imieniu Rzeczypospolitej, w imieniu wszystkich Polaków, słowa ogromnego szacunku i uznania dla patriotyzmu, ofiarności i postawy służby publicznej wielu pokoleń polskich strażaków.
 
Bolesław Chomicz – wybitny społecznik i państwowiec, twórca polskiego ochotniczego ruchu strażackiego, pierwszy Prezes powołanego we wrześniu 1921 roku Głównego Związku Straży Pożarnych RP – powiedział, że organizacje pożarnicze to wielka szkoła obywatelskości. Członkowie tego ruchu złożyli wspaniałe świadectwa swego oddania Ojczyźnie i poświęcenia dla dobra polskiej wspólnoty. Strażacy walczyli o Niepodległą w szeregach Polskiej Organizacji Wojskowej, w Powstaniu Wielkopolskim i w Powstaniach Śląskich; wielu oddało życie za naszą wolność podczas II wojny światowej. Zawsze też, w latach pokoju, oprócz gotowości do niesienia pomocy zagrożonym bliźnim, okazywali oni wielkie zaangażowanie społeczne, przyczyniając się do umacniania więzi i pobudzania rozwoju w swoich lokalnych wspólnotach.
 
Tak jest również dzisiaj. Są Państwo godnymi dziedzicami tych wspaniałych tradycji. Ponad pół miliona druhen i druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju to wielkie wsparcie dla polskiego bezpieczeństwa i zarazem wielki społeczny potencjał.  Jestem pełen uznania dla Państwa zasług, dla ważnej roli, jaką odgrywają OSP w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Najczęściej to właśnie strażacy z jednostek OSP docierają jako pierwsi na miejsce groźnego zdarzenia, a znając znakomicie teren działania i ciesząc się wielkim autorytetem wśród mieszkańców, są w stanie przeprowadzić skuteczną akcję ratowniczą. Chciałbym złożyć na Państwa ręce serdeczne podziękowanie dla wszystkich druhen i druhów za wielką ofiarność w walce z pandemią i niezwykle liczny udział w przeprowadzaniu Narodowego Programu Szczepień.
 
Stało się regułą, że w jednostkach OSP działają ludzie powszechnie uznawani za pierwszych gospodarzy, dobrych sąsiadów, najbardziej aktywnych współobywateli. Są to osoby wielkiej energii, śmiałości i siły charakteru. Ludzie, na których można polegać i którzy zawsze gotowi są poświadczać swoją solidarność z innymi. To nie przypadek, że Ochotnicze Straże Pożarne stanowią centra życia społecznego w wielu miejscowościach. Cieszę się, że misja strażaka często przechodzi w wielu rodzinach z pokolenia na pokolenie i mocno wpisuje się w lokalną tożsamość, dając poczucie dumy i zakorzenienia. Życzę, aby wspaniałe strażackie tradycje, tak pieczołowicie przez Państwa pielęgnowane, ciągle pozostawały nieodłączną częścią narodowego dziedzictwa i patriotyzmu. Życzę Państwu bezpiecznej działalności, satysfakcji z jakże pożytecznej służby, dobrego zdrowia, szczęścia w Waszych domach i rodzinach oraz wszelkiej pomyślności. Niech błogosławieństwo świętego Floriana zawsze Państwa wspomaga we wszystkich akcjach.
 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 
Poleć znajomemu