Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 30 sierpnia 2021

List na 24. konferencję GAZTERM

 

Organizatorzy oraz Uczestnicy

24. konferencji GAZTERM

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

cieszę się, że już po raz 24. konferencja GAZTERM tworzy płaszczyznę debaty wokół zagadnień związanych z szeroko rozumianym rynkiem gazu, zaś jej program w pełni odzwierciedla zakres i skalę problemów, z którymi muszą mierzyć się  państwa Europy Środkowej. Mam tu na myśli zarówno kwestie geoekonomii oraz geopolityki gazu, bezpieczeństwa energetycznego, jak i polityki klimatycznej.

 

Ze szczególnym uznaniem odnotowuję fakt uwzględniania w kolejnych edycjach konferencji GAZTERM kontekstu regionalnego. Bezpieczeństwo energetyczne Polski i jej najbliższego otoczenia należy do priorytetów mojej prezydentury. Podstawą tego bezpieczeństwa musi być dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw surowców oraz samowystarczalność w zakresie produkcji prądu elektrycznego.

 

Jednym z elementów architektury bezpieczeństwa w regionie jest Inicjatywa Trójmorza, która stanowi odpowiedź na wiele problemów naszej części Europy. Warto mieć na uwadze, że spośród 90 projektów zgłoszonych przez państwa członkowskie jako priorytetowe projekty trójmorskie, prawie 40% dotyczy właśnie systemów energetycznych.

 

Polska wraz z sąsiadami, w tym przede wszystkim z Litwą, wykonała w ostatnich latach ciężką pracę, inwestując w infrastrukturę pozwalającą na dywersyfikację dostaw gazu. Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, rozbudowywana sieć gazociągów transgranicznych oraz budowany gazociąg Baltic Pipe, który umożliwi przesył błękitnego paliwa z szelfu norweskiego, mają wymierny wpływ nie tylko na zwiększenie bezpieczeństwa Polski, ale – co należy podkreślić – także całego naszego regionu.

 

W tym kontekście chciałbym wyrazić pełną solidarność z Ukrainą, która podziela polską optykę na kwestie bezpieczeństwa energetycznego. Wspieramy i będziemy wspierać rząd w Kijowie w procesie reform sektora energetycznego oraz w dążeniach do podtrzymania roli Ukrainy, jako kraju tranzytu gazu do Unii Europejskiej.

 

Wraz z Ukrainą mówimy jednym głosem w kwestii zagrożeń związanych z realizacją gazociągu Nord Stream 2. Zdecydowanie sprzeciwiamy się wykorzystywaniu gazu jako narzędzia politycznego oraz pogłębiającej się zależności od jednego szlaku przesyłowego i jednego dostawcy. Niezmiennie postrzegamy też Nord Stream 2 jako zagrożenie dla przyszłości unijnej solidarności energetycznej oraz bezpieczeństwa Europy.

 

Tylko w duchu wspomnianej solidarności a także wzajemnego zrozumienia możemy efektywnie stawić czoła ambitnym celom klimatycznym. Polska – i cała Unia Europejska – realizują bezprecedensową transformację energetyczną. Chcemy ograniczać emisyjność naszej gospodarki, dbać o czyste powietrze dla nas oraz czyste środowisko dla naszych dzieci i wnuków, modernizować energetykę i tworzyć przemysł przyszłości. Ten proces powinien być jednak przeprowadzony w sposób bezpieczny, w myśl zasady sprawiedliwej transformacji
dla społeczeństwa. Rola gazu, jako paliwa przejściowego, jest w nim kluczowa.

 

Jednocześnie, obok gazu, Polska musi dostrzegać potencjał innych rozwiązań – takich jak np. wodór czy energetyka jądrowa. Również w tym aspekcie Inicjatywa Trójmorza ma do odegrania ogromną rolę. Chcemy, aby nasz region stał się akceleratorem zmian i inkubatorem nowych rozwiązań dla branży energetycznej. Dlatego angażujemy się na rzecz ściślejszej koordynacji działań w tym obszarze pomiędzy członkami Inicjatywy, co – mam nadzieję – przyczyni się do tworzenia wspólnych rozwiązań i nowych projektów.

 

Pozycja wyjściowa Polski w unijnym procesie osiągnięcia neutralności klimatycznej jest trudna, a sam cel na rok 2050 – bardzo ambitny. Dlatego chciałbym, abyśmy – działając w duchu wspomnianej już wcześniej sprawiedliwej transformacji, uwzględniającej czynniki społeczne i specyfikę naszego systemu energetycznego, a także będąc świadomymi skali i powagi wyzwania – traktowali to zadanie w kategoriach szans, jakie ono stwarza. Tą szansą jest bezprecedensowa modernizacja naszej Ojczyzny.

 

Życzę Państwu owocnych obrad, konstruktywnych wniosków i nietuzinkowych pomysłów na zwiększenie naszego bezpieczeństwa energetycznego a także dalszych sukcesów w integrowaniu aktorów regionalnych.

 

Z wyrazami szacunku i sympatii

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

 

 

List został odczytany podczas konferencji przez Jakuba Kumocha, Szefa Biura Polityki Międzynarodowej.

Poleć znajomemu