Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 7 sierpnia 2021

Do uczestników promocji na I stopień oficerski w Wojskowej Akademii Technicznej

Uczestnicy

promocji na I stopień oficerski

w Wojskowej Akademii Technicznej

im. Jarosława Dąbrowskiego

w Warszawie

 

Magnificencjo, Panie Rektorze-Komendancie!

Dostojni Członkowie Senatu!

Szanowne Panie i Szanowni Panowie Profesorowie!

Panie i Panowie Oficerowie i Podoficerowie!

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam uczestników promocji na pierwszy stopień oficerski w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. Gratuluję zarówno absolwentom studiów, jak i kursu oficerskiego, którzy od dziś stają się podporucznikami. Jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych z radością i satysfakcją witam Państwa w korpusie oficerów Wojska Polskiego.

 

Są Państwo absolwentami uczelni, której profil związany jest w sposób szczególny z rozwojem technologii. Państwa wiedza i umiejętności będą kluczowe w procesie modernizacji polskiej armii. Jest to ważne zwłaszcza w obliczu nowych zagrożeń, wobec których stajemy jako kraj. Wojna hybrydowa, ryzyka związane z komunikacją i energetyką, cyberbezpieczeństwo to tylko niektóre ważne zagadnienia z zakresu obronności, jakie zyskały na znaczeniu w ostatnich latach. Jako wychowankowie elitarnej wojskowej uczelni technicznej będą Państwo liderami nowoczesnego pola walki. Państwa wiedza i umiejętności są szczególnie cenne w sytuacji, gdy nauka w coraz większym stopniu decyduje o powodzeniu operacji militarnych, ale także w czasie pokoju, gdy pojawiają się zagrożenia takie jak obecna pandemia koronawirusa. Dziękuję całej społeczności Wojskowej Akademii Technicznej za włączenie się w walkę z zagrożeniem epidemicznym, a zwłaszcza za Państwa wkład w zapewnienie służbom medycznym i wojskowym niezbędnych narzędzi informatycznych.

 

Jako absolwenci studiów wojskowych stają się Państwo oficerami, kandydatami na dowódców, odpowiedzialnych w przyszłości nie tylko za siebie, ale także za podwładnych. Etos oficera będzie wymagał od Państwa hołdowania najwyższym wartościom takim, jak honor, odwaga, patriotyzm, ale też solidarność czy szacunek dla innych. Te same wartości będą Państwo przekazywać swoim podkomendnym. Państwa kreatywność, rzetelność, zdyscyplinowanie będą służyły za wzór i będą kształtowały postawy żołnierzy. Niech służba Polsce oraz wpływ na kondycję i morale polskiej armii będą dla Państwa największą nagrodą i powodem do dumy.

 

Dziękuję Władzom i pracownikom Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, która od lat niezmiennie prowadzi studia wojskowe i cywilne na najwyższym poziomie. Także Państwa praca badawcza znacząco przyczynia się do unowocześnienia Sił Zbrojnych. Z okazji jubileuszu siedemdziesięciolecia istnienia WAT składam Państwu serdeczne gratulacje i wyrazy uznania, a całej Państwa społeczności życzę wielu sukcesów oraz satysfakcji z tego, że tworzą Państwo jedną z wiodących polskich uczelni wojskowych i technicznych, która jest nie tylko szkołą oficerską, ale także nowoczesnym ośrodkiem naukowo-badawczym.

 

Raz jeszcze serdecznie gratuluję nowo mianowanym oficerom. Szczególne wyrazy uznania za uzyskane w trakcie nauki wyniki kieruję do ppor. Dominika Piękosia – prymusa uczelni oraz pozostałych wyróżnionych. Wszystkim nowo mianowanym oficerom życzę, aby Państwa kariera wojskowa obfitowała w liczne sukcesy i była dla Państwa źródłem zadowolenia. Życzę Państwu wytrwałości, satysfakcji z wypełniania obowiązków wobec Ojczyzny i wszelkiej pomyślności. Serdeczne pozdrowienia kieruję także do Państwa rodzin i bliskich.

 

Z wyrazami szacunku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Poleć znajomemu