Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 15 lipca 2021

List na spotkanie inauguracyjne ws. Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej

Uczestnicy i Organizatorzy

spotkania inauguracyjnego

ws. Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam uczestników spotkania inauguracyjnego ws. Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej. Dziękuję za zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu, którego celem ma być poprawa efektywności nauczania w zakresie edukacji klimatycznej. Kwestie związane z ochroną klimatu są dziś szeroko dyskutowane i stanowią przedmiot wspólnych działań społeczności międzynarodowej. Dlatego cieszę się, że organizacje takie jak United Nations Global Compact Network Poland podejmują inicjatywy zmierzające do pogłębienia wiedzy na ten temat wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

Zapobieganie zmianom klimatycznym jest także dla mnie bardzo ważnym zagadnieniem, co deklarowałem wielokrotnie, między innymi podczas szczytu COP24 w Katowicach i podczas niedawnego szczytu klimatycznego zwołanego przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Kierując się troską o ochronę klimatu, powołałem Radę ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych przy Prezydencie RP, w której skład weszła również przedstawicielka Młodzieżowej Rady Klimatycznej.

 

Młodzi ludzie żywo interesują się zagadnieniem klimatu i chcą włączać się w działania zapobiegające zmianom klimatycznym. Trudno się temu dziwić, skoro to przyszłe pokolenia w największym stopniu odczują skutki tych zjawisk. Dlatego powinniśmy dokładać
wszelkich starań, żeby nie tylko powstrzymać globalne ocieplenie, ale też szeroko i rzetelnie informować o skali problemu i sposobach zapobiegania niekorzystnym zmianom warunków klimatycznych. Edukacja w tej materii to również kształtowanie świadomości, nawyków i postaw proekologicznych. Nasze codzienne wybory, zachowania, świadomość konsumencka zależą od wielu czynników, dlatego zagadnienia związane z ochroną klimatu powinny być uwzględniane w programach nauczania różnych przedmiotów.

 

Mam nadzieję, że Okrągły Stół dla Edukacji Klimatycznej przyczyni się do wypracowania najlepszych sposobów informowania o zmianach klimatu i kształtowania świadomości młodzieży. Dziękując raz jeszcze za tę ważną i cenną inicjatywę, życzę Państwu owocnych obrad.

 

Z wyrazami szacunku i sympatii

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

 

List został odczytany przez Łukasza Rzepeckiego, Doradcę Prezydenta RP.

Poleć znajomemu