Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 16 lipca 2021

Jubileusz 90. urodzin Jana Prokopa

Pan

Profesor Jan Prokop

 

 

 

 

Szanowny Panie Profesorze, Dostojny Jubilacie!

 

Z okazji dziewięćdziesiątych urodzin proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia. Ten piękny jubileusz stanowi okazję, aby podziękować Panu za dotychczasową twórczość, która w całym swoim bogactwie ujmuje walorami artystycznymi i świeżością spojrzenia. Dziękuję też za niezłomną postawę głosiciela własnych, niezależnych poglądów, świadczących o Pańskiej niewątpliwej oryginalności.

 

Jako dociekliwy badacz i wytrawny krytyk literacki przyczynił się Pan do pełniejszego zrozumienia wielu dzieł literatury – utworów klasycznych i nowszych, ze szczególnym uwzględnieniem poezji. W ciągu przeszło półwiecza opublikował Pan szereg cennych studiów, szkiców i artykułów, które wzbogacają dorobek polskiego literaturoznawstwa i są ważne dla znawców przedmiotu. Każda z tych publikacji stanowi swoiste credo wybitnego erudyty i w każdej odkrywa Pan przed czytelnikiem nowe drogi myślowe. Trzeba podkreślić, że Pański styl jest wyrazisty, a przesłanie konkretne. Wielokrotnie i z dużą wrażliwością upominał się Pan o wartości moralne literatury, wykazując się troską o jej kształt i powinności. Dowodzą tego m.in. Pańskie prace poświęcone związkom literatury z polityką w okresie PRL, kiedy żywioł twórczej wyobraźni pozostawał pod sowieckim nadzorem, a ludzie pióra nazbyt często ignorowali „kwestię smaku”. Przeciwstawiając się „pokusie niepamięci”, pisał Pan o maskach i mitach komunizmu, który uwodził nawet największe umysły. Jako autor czasopism emigracyjnych i drugoobiegowych, a po 1989 roku związany ze środowiskiem krakowskich „Arcanów”, jako poeta, prozaik i tłumacz, a wreszcie jako ceniony wykładowca w Polsce i za granicą – jest Pan twórcą, obywatelem i patriotą, dla którego „żyć nad Wisłą” oznacza trwać na posterunku i służyć prawdzie. I właśnie z tą myślą od lat konsekwentnie opisuje Pan „universum polskie” – naszą duchową ojczyznę, w której jesteśmy zakorzenieni i w której spotykają się różne pokolenia Polaków.

 

Raz jeszcze dziękując za cały imponujący dorobek pisarski i zaangażowanie, za wszystkie nowatorskie książki, którymi nas Pan obdarza, życzę Panu Profesorowi dobrego zdrowia, nowych tematów do zgłębiania i wszelkiej osobistej pomyślności.

 

Z wyrazami głębokiego szacunku i sympatii

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

List został przekazany na ręce Jubilata przez ministra Wojciecha Kolarskiego.

Poleć znajomemu