Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 10 lipca 2021

Do uczestników promocji na pierwszy stopień oficerski w AWL we Wrocławiu

Uczestnicy uroczystej promocji

na pierwszy stopień oficerski

w Akademii Wojsk Lądowych

im. generała Tadeusza Kościuszki

we Wrocławiu

 

 

Magnificencjo, Panie Rektorze-Komendancie!

Dostojni Członkowie Senatu!

Nauczyciele Akademiccy!

Drodzy Studenci oraz Słuchacze!

Panie i Panowie Oficerowie i Podoficerowie!

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam uczestników promocji na pierwszy stopień oficerski w Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Gratuluję nowo promowanym podporucznikom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, którzy dziś otrzymują szlify oficerskie. Dzisiejsza uroczystość otwiera nowy rozdział Państwa kariery w Wojsku Polskim. Dziękuję za to, że wybrali Państwo studia w Akademii Wojsk Lądowych, deklarując tym samym gotowość poświęcenia się w służbie Ojczyźnie.

 

Od dziś będą Państwo uczestniczyli w kształtowaniu oblicza polskiej armii, współtworząc jej kadrę dowódczą. Jestem głęboko przekonany, że są Państwo do tej roli dobrze przygotowani, a zarazem zmotywowani do dalszego osobistego rozwoju. Wśród absolwentów Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki oraz uczelni, których tradycje szkoła ta kontynuuje, są dowódcy związków taktycznych, rodzajów sił zbrojnych i szefowieSztabu Generalnego. Jej ukończenie to powód do dumy i satysfakcji, ale też zobowiązanie do sumiennej i wytrwałej służby. W dniu promocji oficerskiej życzę Państwu samych sukcesów, osiągnięcia jak najwyższych szarż i godnego pójścia w ślady najwybitniejszych polskich dowódców. W Państwa rękach spoczywać będzie troska o etos podległych żołnierzy. Do Państwa zadań jako oficerów będzie należało kształtowanie ich postaw i dbanie o ich morale. Niech w codziennym wypełnianiu obowiązków zawsze przyświeca Państwu duch służby Polsce i wspaniały przykład patrona uczelni, której dyplom dziś Państwo otrzymują, generała Tadeusza Kościuszki.

 

Wstępują Państwo do korpusu oficerskiego w czasie, gdy polska armia przechodzi głębokie zmiany. Dotyczą one zarówno modernizacji technicznej, jak i modelu przywództwa oraz wyzwań, przed którymi stają żołnierze. Tradycyjnie należą do nich obrona granic Rzeczypospolitej, działania sojusznicze w ramach NATO czy udział w misjach poza granicami kraju. Jednak pandemia koronawirusa pokazała, że wojsko ma do odegrania ważną rolę także podczas różnego rodzaju kryzysów w czasie pokoju. Chcę w tym miejscu bardzo gorąco podziękować podchorążym i kadrze dowódczej Akademii Wojsk Lądowych, którzy włączyli się w walkę z pandemią, wspierając rodziny medyków, osoby na kwarantannie, kombatantów i weteranów, hospicja, osoby starsze, niepełnosprawne i samotnie wychowujące dzieci poprzez akcje dostarczania żywności, lekarstw i innych niezbędnych produktów. Dziękuję także tym z Państwa, którzy z własnej inicjatywy brali udział w ewakuacji domów pomocy społecznej.

 

Raz jeszcze gratuluję wszystkim Państwu promocji na pierwszy stopień oficerski. Szczególne gratulacje składam prymusowi uczelni Panu Podporucznikowi Bartłomiejowi Chmurze oraz wszystkim wyróżnionym. Dziękuję Dowództwu i kadrze Akademii Wojsk Lądowych za to, że niezmiennie utrzymują wysoki poziom kształcenia na wszystkich kierunkach studiów. Rodzinom, bliskim i przyjaciołom nowo promowanych oficerów życzę radości i dumy z ich osiągnięć i dziękuję za wytrwałość, z jaką wspierają ich Państwo w codziennej służbie.
 

Z wyrazami szacunku

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

 

Poleć znajomemu