Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 9 lipca 2021

List na XVI Zjazd Klubów „Gazety Polskiej” w Sulejowie

Szef KPRP siedzi za stołem z innymi uczestnikami spotkania, za nią wielki napis: Kluby Gazety Polskiej   |   XVI Zjazd Klubów „Gazety Polskiej” w Sulejowie. Prezydenta RP reprezentuje minister Grażyna Ignaczak-Bandych XVI Zjazd Klubów „Gazety Polskiej” w Sulejowie. Prezydenta RP reprezentuje minister Grażyna Ignaczak-Bandych

Uczestnicy i Organizatorzy

XVI Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej”

w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego

 

 

Szanowny Panie Prezesie!

Szanowni Państwo!

 

Kluby „Gazety Polskiej” to jedna z największych w naszym kraju organizacji pozarządowych, o ogromnym znaczeniu w polskim życiu publicznym. Tworzą Państwo wielkie środowisko ludzi głęboko przejętych losami Ojczyzny. Środowisko żarliwych patriotów, pieczołowicie zachowujących nasze narodowe dziedzictwo, walczących o prawdę i wolność słowa, kultywujących polską pamięć i tożsamość oraz zabiegających o umacnianie suwerenności, godności i znaczenia Rzeczypospolitej w świecie XXI wieku.

 

Cieszę się, że w całej Polsce, a także w wielkich skupiskach Polonii w Europie, USA, Kanadzie i Australii działa prawie pięćset Klubów, pięknie pomnażających Państwa bogaty dorobek. Przed kilku laty, w początkach mojej prezydentury, z głębokim uznaniem nazwałem Państwa ambasadorami i rzecznikami naszych narodowych spraw. Wiele kolejnych, wspaniałych świadectw Państwa patriotyzmu i obywatelskiego zaangażowania dobitnie to potwierdza. Pragnę Państwu serdecznie podziękować za wierne pielęgnowanie i obronę fundamentalnych wartości, konstytuujących naszą narodową wspólnotę. Dziękuję również za udzielone mi poparcie podczas zeszłorocznej kampanii wyborczej i wyborów prezydenckich oraz za liczne wyrazy życzliwości i zaufania, które ogromnie sobie cenię.

 

Ma piękną, symboliczną wymowę to, że za miejsce swego kolejnego Zjazdu obrali Państwo Sulejów koło Piotrkowa Trybunalskiego – miasto o dumnej, przeszło osiemsetletniej historii i wspaniałych tradycjach. To właśnie tutaj, w klasztorze ojców cystersów, w 1318 roku odbył się wielki zjazd polskiego rycerstwa, możnowładztwa i duchowieństwa, który w przesłaniu do papieża wniósł o koronację Władysława Łokietka i odnowienie Korony Królestwa Polskiego po trudnych doświadczeniach rozbicia dzielnicowego. Dzisiaj ten symbol jest sugestywnym nawiązaniem do wyzwań, które stoją przed Polską i Polakami, abyśmy mogli budować w przestrzeni międzynarodowej wysoką pozycję niepodległej Rzeczypospolitej na miarę naszych ambicji i potencjału.

 

Dziękując Państwu, w imieniu własnym i mojej Małżonki, za zaproszenie na XVI Zjazd Klubów „Gazety Polskiej”, pragnę wyrazić przekonanie, że będą Państwo solidarnie łączyć wysiłki dla urzeczywistnienia tych wielkich zadań. Proszę przyjąć serdeczne pozdrowienia i życzenia owocnych obrad.

 

Z wyrazami szacunku
 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

 

List odczytała Grażyna Ignaczak-Bandych, Szef Kancelarii Prezydenta RP.

Poleć znajomemu