Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 4 lipca 2021

List do Prezydenta USA z okazji Święta Narodowego

Spotkanie Prezydentów Polski Andrzeja Dudy i USA Joe Bidena. 14 czerwca 2021 r. [Fot. Wojciech Król]

Szanowny Panie Prezydencie

 

z okazji Święta Narodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki – Dnia Niepodległości – w imieniu Narodu Polskiego oraz własnym składam na Pańskie ręce najlepsze życzenia pomyślności i zdrowia w tym szczególnym czasie oraz najserdeczniejsze gratulacje dla całego Narodu Amerykańskiego.

 

Polskę i Stany Zjednoczone oprócz tradycyjnych i wielowiekowych więzów przyjaźni łączą wspólnie podzielane wartości, strategiczne partnerstwo, zobowiązania sojusznicze oraz braterstwo broni. Nie sposób również nie wspomnieć o wielu moich rodakach, którzy odnaleźli swój drugi dom w Stanach Zjednoczonych. Amerykańska Polonia, zaangażowana w życie polityczne po dwóch stronach Atlantyku, stanowi nierozerwalny łącznik pomiędzy naszymi państwami i Narodami.

 

Na przestrzeni ostatnich lat rozwijaliśmy przynoszącą wymierne efekty współpracę w wielu obszarach, m.in. dwustronnych relacji gospodarczych, modernizacji Sił Zbrojnych RP, energetyce – w tym LNG i energii jądrowej – a także na forum Inicjatywy Trójmorza.

 

Zobacz także: Prezydent na szczycie NATO w Brukseli [PL/EN] Dzisiaj, w obliczu światowej walki z pandemią COVID-19, a także wielu innych poważnych zagrożeń o naturze ekonomicznej i politycznej, chcę Pana zapewnić, że Polska, jako wiarygodny sojusznik, jest i będzie solidarnie współdziałać ze Stanami Zjednoczonymi na rzecz pokoju i dobrobytu tak naszych Ojczyzn, jak i całej przestrzeni transatlantyckiej i społeczności międzynarodowej. W tym kontekście duże znaczenie miało dla mnie nasze niedawne spotkanie podczas Szczytu NATO w Brukseli, które potwierdziło zbieżność naszych poglądów w zakresie bezpieczeństwa obszaru wschodniej flanki Sojuszu.

 

Licząc na kontynuację bliskich kontaktów dwustronnych między naszymi państwami, proszę przyjąć, Panie Prezydencie, jeszcze raz najlepsze życzenia sukcesów i wszelkiej pomyślności dla Pana, Pana Rodziny i całego Narodu Amerykańskiego.

 

 

                        Z wyrazami najwyższego szacunku

                        Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

        Andrzej Duda

 

Poleć znajomemu