Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 3 lipca 2021

Życzenia dla prof. Marii Bokszczanin

Doradca Prezydenta Tadeusz Deszkiewicz przekazał prof. Marii Bokszczanin życzenia od Prezydenta

Pani

Profesor Maria Bokszczanin

 

 

Szanowna Pani Profesor – Dostojna Jubilatko!

 

W uroczystym dniu Pani 95. urodzin proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje i życzenia oraz podziękowania za Pani nieoceniony wkład w rozwój polskiej kultury.

 

Swoją naukowo-badawczą pasję rozwijała Pani pod okiem profesorów Wacława Borowego i Juliana Krzyżanowskiego. Ujawnione przez Panią w młodym wieku zamiłowanie do literatury i poznawcza wnikliwość bardzo szybko zaowocowały artykułami, pracami redakcyjnymi i edytorskimi. Spośród wielu Pani dokonań w tej dziedzinie na szczególne wyróżnienie zasługuje imponujące pięciotomowe wydanie korespondencji Henryka Sienkiewicza. Odnalezienie setek listów rozproszonych po całym świecie, a następnie ich pieczołowite opracowanie stanowiło iście tytaniczne wyzwanie, któremu Pani Profesor sprostała znakomicie, osiągając poziom edytorskiego mistrzostwa. Dzięki Pani zaangażowaniu czytelnicy mogli na nowo odkryć fascynującą biografię naszego noblisty, zaś jego bogatą korespondencję podziwiać niczym kolejną poruszającą powieść. I choć najwięcej uwagi poświęciła Pani właśnie Sienkiewiczowi, to przecież pole Pani naukowej działalności jest o wiele szersze. Na przestrzeni lat opracowała Pani dzieła literatury staropolskiej, w tym ważną edycję dramatów, utwory pisarzy i badaczy doby nowszej, zajmowała się Pani rodzimą folklorystyką, upowszechniając i propagując nasze narodowe dziedzictwo i piśmiennictwo. Co warte podkreślenia wciąż jest Pani związana z Instytutem Badań Literackich PAN i niezmiennie dzieli się Pani swoją bezcenną polonistyczną wiedzą i doświadczeniem.

 

Wyrazem uznania dla Pani osiągnięć są przyznane Pani odznaczenia, w tym Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, a także prestiżowa Nagroda Edytorska Polskiego PEN Clubu. Dziękując za te wszystkie Pani wspaniałe zasługi dla polskiej kultury, niech wolno mi będzie życzyć Pani Profesor zasłużonej satysfakcji i wewnętrznej radości człowieka spełnionego, którą Henryk Sienkiewicz wyraził refleksją: „Widziałem wszystko, com chciał i potrzebował widzieć”.

 

Raz jeszcze z całego serca gratuluję Pani Profesor wspaniałego jubileuszu, przekazuję życzenia dobrego zdrowia, pogody ducha i wszelkiej pomyślności.

 

Z wyrazami głębokiego szacunku i sympatii

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

List przekazał Doradca Prezydenta RP Tadeusz Deszkiewicz.

Poleć znajomemu