Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 1 lipca 2021

Do uczestników uroczystości pogrzebowych śp. Wojciecha Grzeszka

  |   Kraków | Uroczystości pogrzebowe śp. Wojciecha Grzeszka. Fot. Małopolski Urząd Wojewódzki Kraków | Uroczystości pogrzebowe śp. Wojciecha Grzeszka. Fot. Małopolski Urząd Wojewódzki Kraków | Uroczystości pogrzebowe śp. Wojciecha Grzeszka. Fot. Małopolski Urząd Wojewódzki

                                                                                  Uczestnicy uroczystości pogrzebowych

                                                                                  śp. Wojciecha Grzeszka

                                                                                  w Krakowie

 

 

Szanowni Państwo!

 

Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o odejściu Wojciecha Grzeszka. Łączę się z Państwem, po raz ostatni żegnając działacza związkowego i samorządowego ogromnie zasłużonego dla społeczności Małopolski.

 

Śp. Wojciech Grzeszek należał do pokolenia pierwszej „Solidarności”. Pamiętny rok 1980 był dla Niego najważniejszym życiowym doświadczeniem, w którym znalazły wyraz Jego głębokie przekonania i które zadecydowało o całej Jego późniejszej drodze. Mocno przywiązany do fundamentalnych wartości naszej wspólnoty, takich jak wolność narodu i niepodległość Ojczyzny, swobody obywatelskie i godność człowieka, niestrudzenie zabiegał o ich urzeczywistnianie w życiu społecznym i politycznym. Wiarę, nadzieję i inspirację czerpał z tradycji patriotycznej i chrześcijańskiej.

 

W wolnej Rzeczypospolitej położył wielkie zasługi dla rozwoju gospodarczego i społecznego Małopolski. Był długoletnim przewodniczącym zarządu regionu NSZZ „Solidarność” oraz radnym i wiceprzewodniczącym sejmiku wojewódzkiego. Aktywnie działał na rzecz ochrony praw pracowników i miejsc pracy w przedsiębiorstwach krakowskich i małopolskich. Angażował się w sprawy dotyczące rodziny i opieki zdrowotnej. Zawsze wierny ideałom Sierpnia, dbał również o pielęgnowanie pamięci o pokojowej rewolucji „Solidarności” i przełomowym dla dziejów Polski pontyfikacie św. Jana Pawła II.

 

Zobacz także: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla Wojciecha Grzeszka Pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako człowiek całkowicie oddany służbie dla dobra wspólnego. Poczytuję sobie za zaszczyt, że wszystkie Jego wybitne zasługi miałem okazję blisko miesiąc temu uhonorować Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Niestety nie dane mi już było wręczyć Mu osobiście odznaczenia, które obecnie przekazuję na ręce Rodziny. Jednocześnie Bliskim i Przyjaciołom Zmarłego składam wyrazy głębokiego współczucia.

 

Panie, świeć nad Jego duszą!

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

List odczytał Sekretarz Stanu w KPRP Wojciech Kolarski.

Poleć znajomemu