Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 24 marca 2021

Do uczestników Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

Organizatorzy i uczestnicy obchodów
Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów
pod okupacją niemiecką
w Kaplicy Pamięci Męczenników Polskich
w Sanktuarium Najśw. Maryi Panny
Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II
w Toruniu

 

 

Ekscelencjo Księże Biskupie! Czcigodny Ojcze Dyrektorze,
Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prezesie,
Wszyscy Dostojni Goście,
a przede wszystkim
Wielce Szanowni Polscy Sprawiedliwi!

 

Przesyłam serdeczne pozdrowienia wszystkim zgromadzonym w Sanktuarium Najśw. Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu na obchodach Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

 

Już po raz czwarty uroczyście obchodzimy to nowe święto państwowe, ustanowione dla uczczenia naszych rodaków, którzy w czasach Zagłady dali świadectwo chrześcijańskiej miłości bliźniego i solidarności międzyludzkiej oraz najwyższej odwagi i poświęcenia, z narażeniem życia własnego i bliskich śpiesząc z pomocą żydowskim współobywatelom. Jestem pod olbrzymim wrażeniem coraz liczniejszych uroczystości i inicjatyw, podejmowanych dla upamiętnienia naszych narodowych bohaterów. To niezwykle ważny wkład w zachowywanie i upowszechnianie prawdy o historii najnowszej naszej Ojczyzny oraz jej obronę przed manipulacjami i wypaczaniem. To też dowód przywiązania do najwyższych wartości, które stanowią fundament Rzeczypospolitej. To wreszcie wspaniały znak pamięci, która przetrwała i zwyciężyła.

 

Szczególne miejsce w tym dziele zajmuje wspaniała toruńska Kaplica Pamięci Męczenników Polskich, w której uwiecznione zostają imiona i nazwiska Polaków – ofiar zbrodni niemieckich, zabitych za to, że nieśli wsparcie i ocalenie mordowanym Żydom. Warunki, w których działali, nie miały precedensu w całej okupowanej przez hitlerowców Europie. Jedynie na naszych ziemiach za ratowanie skazanych na masową zagładę groziła natychmiastowa śmierć. Terror nazistowski nie złamał jednak ducha wolności i morale naszego narodu. Mimo stałego zagrożenia Polacy udzielali schronienia i pomocy swoim żydowskim sąsiadom i znajomym, a także przypadkowo napotykanym uciekinierom. Kierowali się miłosierdziem i najgłębszymi ludzkimi odruchami, choć byli świadomi strasznych konsekwencji, jakie w razie dekonspiracji czekają ich ze strony prześladowców.


W owej godzinie próby niezliczeni nasi rodacy zachowali się w sposób heroiczny, a wielu spośród nich zapłaciło za to najwyższą cenę, ginąc razem z ratowanymi. Na nas, współczesnych Polakach, spoczywa odpowiedzialność za pielęgnowanie pamięci i strzeżenie prawdy o tym, co się wówczas wydarzyło w naszym kraju za sprawą niemieckich okupantów. Jesteśmy to winni naszym poprzednikom, którzy zginęli w walce o odzyskanie niepodległej Ojczyzny i ocalenie jej obywateli – Żydów. Ale jest to także nasza powinność wobec przyszłych pokoleń, aby dobrze znały swoje dziedzictwo i odczuwały słuszną dumę. Mocno wierzę, że dzięki takim dziełom, jak tutejsza Kaplica, pamięć i prawda będą trwać i nieść potomnym
przesłanie solidarności i braterstwa.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

 

 

List został odczytany przez ministra Adama Kwiatkowskiego.

Poleć znajomemu