Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 21 lutego 2021

Obchody 40. rocznicy porozumień rzeszowsko-ustrzyckich

Organizatorzy i uczestnicy obchodów

40. rocznicy porozumień rzeszowsko-ustrzyckich

w Rzeszowie

 

 

 

 

Ekscelencje, Dostojni Goście!

Szanowni Państwo, Weterani i Działacze Rolniczej „Solidarności”!

 

Przesyłam Państwu serdeczne pozdrowienia w dniu obchodów 40. rocznicy porozumień rzeszowsko-ustrzyckich w Rzeszowie. Z tej okazji słowa uznania i gratulacje kieruję do wszystkich, którzy swoją codzienną pracą i działalnością publiczną umacniają patriotycznego ducha i budują pomyślność wsi polskiej.

 

Zobacz także: 40 lat temu podpisano porozumienia rzeszowsko-ustrzyckie Obecny jubileusz przypomina nam o jednym z najważniejszych wydarzeń w całej pokojowej rewolucji „Solidarności”. Rolnicy polscy, którzy zaraz po wojnie skutecznie przeciwstawili się kolektywizacji, niwecząc szkodliwe ideologiczne plany reżimu komunistycznego, a którzy przez kolejne dekady wbrew szykanom aparatu bezpieczeństwa i naciskom propagandy byli ostoją tradycji narodowej, znów wystąpili w obronie praw i swobód obywatelskich. Władza, która szermowała hasłami równości, w rzeczywistości zawsze chciała dzielić Polaków na lepszych i gorszych. Nie inaczej było u progu lat 80., kiedy komuniści, taktycznie ustępując w niektórych dziedzinach, w innych twardo odrzucali postulaty społeczne.

 

Środowiska rolnicze, zahartowane we wcześniejszych zmagania o godność i niezależność, z pełną determinacją podjęły to kolejne wyzwanie. Stanowcze i konsekwentne stawianie żądań, poparte strajkami okupacyjnymi w Ustrzykach i Rzeszowie oraz manifestacjami poparcia w wielu innych miejscowościach, zmusiło reżim do ustępstw. Gospodarze uzyskali gwarancje własności i swobodę dysponowania swoją ziemią. Rządzący obiecywali też mieszkańcom wsi większą samorządność i uprawnienia socjalne oraz lepsze warunki kształcenia i rozwoju. Władza miała odstąpić nawet od indoktrynacji dzieci i młodzieży oraz utrudniania praktyk religijnych.

 

Rolnicy traktowali te deklaracje z rezerwą – i czas pokazał, że słusznie. Ale samo zawarcie porozumień o takiej treści, jak też szybkie zarejestrowanie rolniczej „Solidarności” były już wielkimi sukcesami. W istocie władza przyznała, że Polacy kategorycznie odrzucają ustrój, nakazany z Moskwy. Ostatecznie solidarny opór doprowadził do upadku reżimu, a działacze NSZZ RI i – szerzej – mieszkańcy wsi polskiej mieli w tym historycznym przełomie ogromny i bezcenny udział.

 

Za to wszystko chcę dziś pokłonić się z szacunkiem przed polskimi rolnikami, dziękując za ich wkład w odzyskanie i budowę niepodległej Rzeczypospolitej. Jestem przekonany, że nasza narodowa tożsamość i kultura, gospodarka i bezpieczeństwo zawsze będą mieć mocne oparcie w społeczności wiejskiej, tak pełnej miłości Ojczyzny i wiernej wartościom, które jednoczą naszą wspólnotę. Życzę wszystkim Państwu zdrowia w tym trudnym czasie epidemii, słusznej dumy z własnych dokonań i wielu kolejnych osiągnięć w służbie Polsce.

 

Z wyrazami szacunku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Poleć znajomemu