Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 8 września 2021

Spotkanie z okazji 40. rocznicy Posłania I Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” do ludzi pracy Europy Wschodniej

  |   Pałac Prezydencki | Spotkanie z okazji 40. rocznicy posłania I Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” do ludzi pracy Europy Wschodniej Pałac Prezydencki | Spotkanie z okazji 40. rocznicy posłania I Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” do ludzi pracy Europy Wschodniej Pałac Prezydencki | Spotkanie z okazji 40. rocznicy posłania I Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” do ludzi pracy Europy Wschodniej Pałac Prezydencki | Iluminacja na fasadzie Pałacu Prezydenckiego, którą uruchomili Henryk Siciński i Antoni Pietkiewicz Pałac Prezydencki | Iluminacja na fasadzie Pałacu Prezydenckiego, którą uruchomili Henryk Siciński i Antoni Pietkiewicz Pałac Prezydencki | Iluminacja na fasadzie Pałacu Prezydenckiego, którą uruchomili Henryk Siciński i Antoni Pietkiewicz Pałac Prezydencki | Iluminacja na fasadzie Pałacu Prezydenckiego, którą uruchomili Henryk Siciński i Antoni Pietkiewicz Pałac Prezydencki | Iluminacja na fasadzie Pałacu Prezydenckiego, którą uruchomili Henryk Siciński i Antoni Pietkiewicz

Z okazji 40. rocznicy uchwalenia Posłania I Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” do ludzi pracy Europy Wschodniej Prezydent Andrzej Duda gościł w Pałacu Prezydenckim jednego z autorów i przedstawiciela wnioskodawców tego ważnego dokumentu.

 

Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej zostało uchwalone przez I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” 8 września 1981 roku. Wzywało wszystkich robotników krajów bloku wschodniego do wspólnej walki o swoje prawa, łącząc pozdrowienia i wyrazy poparcia dla rozwoju niezależnych ruchów związkowych.

 

Pomysłodawcą dokumentu był Henryk Siciński, tekst zredagowali Bogusław Śliwa i Jan Lityński. Posłanie zostało tak entuzjastycznie przyjęte przez delegatów, że uchwalono je przez aklamację.

 

W związku z 40. rocznicą Posłania wieczorem na fasadzie Pałacu Prezydenckiego wyświetlona została okolicznościowa iluminacja, której projekt Prezydent RP zaprezentował swoim gościom. Henryk Siciński i Antoni Pietkiewicz uruchomili ją osobiście. Treść iluminacji stanowi cytat z tekstu Posłania. 

Ponadto w związku z 40. rocznicą Posłania I Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” Prezydent RP Andrzej Duda napisał artykuł prasowy zatytułowany „Posłanie Solidarności – siła „bezbronnych proroków”, który został opublikowany dziś przez Polską Agencję Prasową oraz w mediach zagranicznych z nią współpracujących.


 

Poleć znajomemu