Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 12 lipca 2021

Spotkanie Prezydenta RP z przedstawicielami rządu ws. centrów usług społecznych

  |   Pałac Prezydencki | Spotkanie Prezydenta RP z przedstawicielami rządu ws. centrów usług społecznych Pałac Prezydencki | Spotkanie Prezydenta RP z przedstawicielami rządu ws. centrów usług społecznych Pałac Prezydencki | Spotkanie Prezydenta RP z przedstawicielami rządu ws. centrów usług społecznych Pałac Prezydencki | Spotkanie Prezydenta RP z przedstawicielami rządu ws. centrów usług społecznych Pałac Prezydencki | Spotkanie Prezydenta RP z przedstawicielami rządu ws. centrów usług społecznych

Prezydent Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami rządu w celu omówienia dalszych działań upowszechniających Centra Usług Społecznych, a także by przedstawić inne inicjatywy prezydenckie w sferze społecznej.


 

Zobacz także: W piątek Forum Deinstytucjonalizacji z udziałem Prezydenta Prezydent podpisał ustawę o CUS „Centra Usług Społecznych to nowoczesne rozwiązanie” – Na koniec trwającego obecnie pilotażowego etapu realizacji projektu Centrów Usług Społecznych chciałbym przedłożyć projekt nowelizacji ustawy w tym zakresie; mamy już konkretne spostrzeżenia, co można uzupełnić – powiedział Andrzej Duda w Pałacu Prezydenckim.

 

Ponadto, jak wskazywał Prezydent, do końca 2021 roku w Sejmie ma zostać złożony, jako prezydencka inicjatywa ustawodawcza, projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami.


Poinformował też o trwających pracach nad prezydenckim projektem ustawy o działalności pomocowej.


– Potrzebne jest dowartościowanie działań na rzecz wzmocnienia i rozwoju kadry specjalistów reprezentujących różne profesje i zawody pomocowe – podkreślił.


Dzięki inicjatywie ustawodawczej Prezydenta RP Andrzeja Dudy od 1 stycznia 2020 r. na poziomie lokalnym można tworzyć centra usług społecznych, koordynujące i integrujące na terenie gmin usługi społeczne dostępne dla mieszkańców.


Stronę rządową reprezentowały m.in. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg, Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Pełnomocnik Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii do spraw koordynacji wdrażania środków europejskich Anna Budzanowska.


W spotkaniu wziął udział także Piotr Ćwik, Zastępca Szefa KPRP, oraz Doradca Prezydenta RP Marek Rymsza.
 

Poleć znajomemu