Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 2 maja 2021

Uroczystości z okazji setnej rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego

prezydent przed pomnikiem, poprawia wstęgi przy kwiatach   |   Góra św. Anny | Prezydent RP składa kwiaty przed pomnikiem św. Jana Pawła II Góra św. Anny | Prezydent RP składa kwiaty przed pomnikiem św. Jana Pawła II Góra św. Anny | Msza Święta w Sanktuarium św. Anny z udziałem Prezydenta RP Góra św. Anny | Msza Święta w Sanktuarium św. Anny z udziałem Prezydenta RP Góra św. Anny | Msza Święta w Sanktuarium św. Anny z udziałem Prezydenta RP Góra św. Anny | Msza Święta w Sanktuarium św. Anny z udziałem Prezydenta RP Góra św. Anny | Uroczystości z okazji setnej rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego z udziałem Prezydenta RP Góra św. Anny | Uroczystości z okazji setnej rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego z udziałem Prezydenta RP Góra św. Anny | Uroczystości z okazji setnej rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego z udziałem Prezydenta RP Góra św. Anny | Uroczystości z okazji setnej rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego z udziałem Prezydenta RP Góra św. Anny | Uroczystości z okazji setnej rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego z udziałem Prezydenta RP Góra św. Anny | Prezydent RP przekazuje Staroście Strzelec Opolskich tablicę upamiętniającą miejsce pamięci powstań śląskich Góra św. Anny | Prezydent RP przekazuje Staroście Strzelec Opolskich tablicę upamiętniającą miejsce pamięci powstań śląskich Góra św. Anny | Uroczystości z okazji setnej rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego z udziałem Prezydenta RP Góra św. Anny | Przed pomnikiem Czynu Powstańczego Prezydent RP składa wieniec od Narodu Góra św. Anny | Przed pomnikiem Czynu Powstańczego Prezydent RP składa wieniec od Narodu Góra św. Anny | Uroczystości z okazji setnej rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego Warszawa | Okolicznościowa iluminacja na fasadzie Pałacu Prezydenckiego Warszawa | Okolicznościowa iluminacja na fasadzie Pałacu Prezydenckiego

Na Górze św. Anny (woj. opolskie) Prezydent Andrzej Duda wziął dziś udział w uroczystościach z okazji setnej rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
 

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia przez Prezydenta RP kwiatów przed pomnikiem św. Jana Pawła II na Górze św. Anny. Andrzej Duda wziął też udział we mszy św. w miejscowym sanktuarium. 

 

Zobacz także: 2 maja 100. rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego Główne uroczystości zorganizowano przy pomniku Czynu Powstańczego – tu Prezydent RP złożył wieniec w imieniu Narodu. – Składam dziś głęboki hołd powstańcom śląskim. Chłopcom ze śląskich miasteczek, ze śląskich rodzin, ze śląskich chałup, ze śląskich domów, co szli dla Polski i do Polski. Co o niej marzyli, co jej pragnęli, i co dla niej ten Górny Śląsk odzyskali, często płacąc za to krwią, a nawet życiem – mówił Andrzej Duda.
 

CAŁE WYSTĄPIENIE>>

 

Na ręce Starosty Strzelec Opolskich Prezydent RP przekazał też pierwszą ze 100 tablic upamiętniających miejsca związane z historią trzech powstań śląskich.

 

 

III Powstanie Śląskie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 r. Największą i najbardziej krwawą bitwą zrywu były walki w okolicy Góry św. Anny. Pod naciskiem żołnierzy niemieckich górę zajęli Niemcy. Jednak ostateczny wynik powstania historycy uznają za sukces Polski, bo przyłączono do niej przemysłową część Górnego Śląska z większością kopalni i zakładów przemysłowych.

 

Wieczorem na fasadzie Pałacu Prezydenckiego została wyświetlona okolicznościowa iluminacja. 

 

Poleć znajomemu