Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 19 marca 2021

Ordery w 40. rocznicę wydarzeń Bydgoskiego Marca

prezydent dekoruje szarfą Jana Rulewskiego   |   Bydgoszcz | Prezydent wręcza Janowi Rulewskiemu Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski Bydgoszcz | Prezydent wręcza Janowi Rulewskiemu Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski Bydgoszcz | Prezydent wręcza Janowi Rulewskiemu Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski Bydgoszcz | Prezydent Andrzej Duda i Jan Rulewski Bydgoszcz | Prezydent wręcza Wojciechowi Polakowi Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski Bydgoszcz | Prezydent wręcza Markowi Majce Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski Bydgoszcz | Prezydent wręcza Janowi Sobocińskiemu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Bydgoszcz | Prezydent wręcza Franciszkowi Ziółkowskiemu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Bydgoszcz | Wystąpienie Prezydenta RP podczas uroczystego wręczenia orderów osobom zasłużonym Bydgoszcz | Wystąpienie Prezydenta RP podczas uroczystego wręczenia orderów osobom zasłużonym Bydgoszcz | Wystąpienie Prezydenta RP podczas uroczystego wręczenia orderów osobom zasłużonym

W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, w związku z obchodami 40. rocznicy wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981 r., odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył ordery działaczom opozycji antykomunistycznej.

 

 
Uhonorowani zostali:
 
KRZYŻEM WIELKIM 
ORDERU ODRODZENIA POLSKI:
 
Jan RULEWSKI
w uznaniu wybitnych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej,
za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i publicznej,
za działalność na rzecz transformacji ustrojowej w Polsce,
 
KRZYŻEM KOMANDORSKIM 
ORDERU ODRODZENIA POLSKI:
 
Marek MAJKA 
za wybitne zasługi w działalności
na rzecz przemian demokratycznych w Polsce,
 
Wojciech POLAK
za wybitne zasługi w pracy naukowo badawczej,
dydaktycznej i publicystycznej, za upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski,
 
 
KRZYŻEM KAWALERSKIM 
ORDERU ODRODZENIA POLSKI:
 
Jan SOBOCIŃSKI
za wybitne zasługi w działalności
na rzecz przemian demokratycznych w Polsce,
 
Franciszek ZIÓŁKOWSKI
za wybitne zasługi w działalności
na rzecz przemian demokratycznych w Polsce
Poleć znajomemu