Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 7 stycznia 2016

Prezydent powołał 69 osób do pełnienia urzędu sędziego

  |   Uroczystość wręczenia nominacji sędziowskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji sędziowskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji sędziowskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji sędziowskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji sędziowskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji sędziowskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji sędziowskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji sędziowskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji sędziowskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji sędziowskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji sędziowskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji sędziowskich w Pałacu Prezydenckim

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył w czwartek akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Nowo powołani sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie.

 

Andrzej Duda pogratulował nominacji i awansów. - Jest czego gratulować, bo to jest ważny moment w życiu. Ale z mojego punktu widzenia jako prezydenta muszę powiedzieć otwarcie, że to także ważny moment. To jest moment podzielenia się odpowiedzialnością za bardzo ważny element spraw państwowych – zwrócił się prezydent do zgromadzonych w Pałacu Prezydenckim nowych sędziów.


- To podzielenie się odpowiedzialnością ma w tym znaczeniu dosłownym wymiar symboliczny - jest to odpowiedzialność za to, że państwo wydajecie wyroki w imieniu Rzeczypospolitej, w imieniu państwa polskiego – podkreślił.

 

- To ma oczywiście wymiar symboliczny, ale ma i istotny wymiar państwowy w znaczeniu społecznym. To znaczy, że państwo swoimi działaniami, wykonywaniem swoich obowiązków, wydawaniem wyroków przede wszystkim wobec obywateli budujecie obraz tego, czy państwo jest sprawiedliwe czy też nie – dodał Andrzej Duda.


Zdaniem prezydenta to ogromnie doniosła rola w budowaniu tego poczucia, czy Polska jest państwem dobrym i sprawiedliwym, czy ludzie są szanowani.


Prezydent zaznaczył również, że zadaniem sędziów jest także budowanie poczucia sprawiedliwości, co ma niezwykle doniosłe znaczenie. - Ludzie różnie mówią o sądach i wydawanych wyrokach. Jest wielkim państwa zadaniem odbudowywanie poczucia, że wymiar sprawiedliwości rzeczywiście jest sprawiedliwy – powiedział Andrzej Duda.


Prezydent zaapelował do sędziów: Proszę, byście wydając wyroki, kierowali się własnym doświadczeniem, żebyście byli samodzielni, byście patrzyli na sprawy szerzej niż tylko przez pryzmat czysto pojętego prawa i jego litery, ale żebyście patrzyli na sprawy także jako ludzie i pamiętali o tym, że każda sprawa pojedynczego człowieka, która znajduje się w waszych rękach jest sprawą tej właśnie osoby, być może dla niej najważniejszą.


- Proszę jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, żebyście państwo przy realizacji swoich zadań sędziowskich o tych sprawach pamiętali. Proszę także, byście zawsze mieli głębokie poczucie niezależności i niezawisłości i żebyście nie ulegali żadnym naciskom nawet w najtrudniejszych sprawach. Miejcie państwo to poczucie godności za sprawowanie urzędu sędziego Rzeczypospolitej – powiedział Andrzej Duda.
 

W uroczystości w Pałacu Prezydenckim wzięła udział szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Sadurska wraz z ministrami.

 

Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego powołani zostali:

 

sędziowie Sądu Najwyższego

 
1.

Pani Monika KOBA

2.

Pan Władysław PAWLAK

 

sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 
3.

Pan Grzegorz RZĄSA

 

sędziowie Sądów Apelacyjnych

 
4.

Pani Barbara BARAN

Sąd Apelacyjny w Krakowie
 
5.

Pani Beata GÓRSKA

Sąd Apelacyjny w Szczecinie
 
 

sędziowie Sądów Okręgowych

 

6.

Pan Szymon BLOK

Sąd Okręgowy w Poznaniu
 
7.

Pani Izabela DEHMEL

Sąd Okręgowy w Poznaniu
 
8.

Pani Marta DUNAJSKA

Sąd Okręgowy w Płocku
 
9.

Pani Katarzyna GOZDAWA-GRAJEWSKA

Sąd Okręgowy w Gliwicach
 
10.

Pani Aneta JAGODZIŃSKA

Sąd Okręgowy w Kielcach
 
11.

Pani Anna JANAS

Sąd Okręgowy w Warszawie
 
12.

Pani Anna JÓŹWIAK

Sąd Okręgowy w Łodzi
 
13.

Pani Anna KLIMAS

Sąd Okręgowy w Koninie
 
14.

Pani Magdalena KLIMOWICZ-SIEMBIEDA

Sąd Okręgowy we Wrocławiu
15.

Pan Piotr KURCZEWSKI

Sąd Okręgowy w Poznaniu
 
16.

Pani Magdalena ŁAWRYNOWICZ

Sąd Okręgowy w Poznaniu
 
17.

Pan Adam MATUSZOWICZ

Sąd Okręgowy w Katowicach
 
18.

Pani Beata MATYSIK

Sąd Okręgowy w Łodzi
 
19.

Pani Adrianna MONGIAŁŁO

Sąd Okręgowy w Legnicy
 
20.

Pan Piotr PELC

Sąd Okręgowy w Rzeszowie
 
21.

Pani Małgorzata PETEJA-ŻAK

Sąd Okręgowy w Gliwicach
 
22.

Pani Anna PNIEWSKA

Sąd Okręgowy w Kielcach
 
23.

Pani Maria PRUSINOWSKA

Sąd Okręgowy w Poznaniu
 
24.

Pani Agnieszka REJMAN

Sąd Okręgowy w Krakowie
25.

Pan Andrzej ROMEK

Sąd Okręgowy w Łodzi
 
26.

Pani Urszula SIPIŃSKA-SĘK

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
 
27.

Pani Aneta STOŻEK

Sąd Okręgowy w Krakowie
 
28.

Pan Grzegorz TYRKA

Sąd Okręgowy w Gliwicach
 
29.

Pani Grażyna URBAN

Sąd Okręgowy w Gliwicach
 
30.

Pan Janusz WASIECZKO

Sąd Okręgowy w Kielcach
 
31.

Pani Barbara WIŚNIEWSKA

Sąd Okręgowy w Toruniu
 
32.

Pan Paweł WIŚNIEWSKI

Sąd Okręgowy we Wrocławiu
 
33.

Pani Stefania ZDUNEK-WALICZEK

Sąd Okręgowy w Krakowie
 
34.

Pani Marta ZIOŁO-MRZYGŁÓD

Sąd Okręgowy w Krakowie
35.

Pan Tomasz ŻAK

Sąd Okręgowy w Poznaniu
 
 

sędziowie Sądów Rejonowych

 
36.

Pan Tomasz BEBEJEWSKI

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miastow Poznaniu
 
37.

Pan Marcin BIAŁECKI

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
 
38.

Pani Izabela BIEŃKO-MAJ

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach
 
39.

Pan Marcin BIK

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
 
40.

Pani Katarzyna BROGOWSKA

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
 
41.

Pani Adriana BUŁAWSKA

Sąd Rejonowy w Żaganiu
 
42.

Pan Paweł GEISLER

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 
43.

Pani Alina GEREMEK

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 
44.

Pani Izabela GRABOWSKA

Sąd Rejonowy w Kwidzynie
 
45.

Pani Zofia GROCHOWICZ

Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju
 
46.

Pani Agata JAKUBIEC

Sąd Rejonowy w Rybniku
 
47.

Pan Rafał JURCZYK

Sąd Rejonowy w Zawierciu
 
48.

Pani Iwona JUŚCIŃSKA-NAWROCKA

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
 
49.

Pani Justyna KASPER

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
 
 
50.

Pani Emilia KOŁODZIŃSKA

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
 
51.

Pani Karolina KOSZYCZAREK

Sąd Rejonowy w Kępnie
 
52.

Pan Przemysław KUŁAJ

Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
 
53.

Pani Magdalena  KURPISZ-RYBAK

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
 
54.

Pani Anna LEWANDOWSKA

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
 
55.

Pani Katarzyna LIS

Sąd Rejonowy w Bytomiu
 
56.

Pani Karolina MALINOWSKA-KRUTUL

Sąd Rejonowy w Zambrowie
 
57.

Pan Wojciech MAŁEK

Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich
 
58.

Pani Agata MIKOŁAJCZYK

Sąd Rejonowy w Rybniku
 
59.

Pani Karolina NOWACZYK

Sąd Rejonowy w Gostyniu
 
60.

Pani Zofia PAWELCZYK

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
 
61.

Pani Ewa POSŁOWSKA

Sąd Rejonowy w Kielcach
 
62.

Pan Wojciech REWERS

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
 
63.

Pan Robert  ROLIŃSKI

Sąd Rejonowy w Kaliszu
 
64.

Pani Karolina ROKITA-KORNASIEWICZ

Sąd Rejonowy w Przemyślu
 
65.

Pani Anna RYNDAK

Sąd Rejonowy w Nysie
 
66.

Pani Ewelina SOŁTYSIK

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
 
67.

Pani Karolina SZYMALA

Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim
 
68.

Pani Monika WIECZOREK

Sąd Rejonowy w Kielcach
 
69.

Pani Iwona ZAJĄC-BANGE

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 
 

 

Poleć znajomemu