Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 16 września 2015

Prezydent do profesorów: Państwa wiedza i dorobek to kapitał

  |   Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich

Zwracając się do nowo nominowanych profesorów, prezydent Andrzej Duda zapewnił, że czuje się zaszczycony faktem, że może wręczyć tak ważne nominacje. Podkreślał, że nie jest to zwieńczenie kariery naukowej, ale rozpoczęcie nowego, wspaniałego etapu w pracy naukowej oraz dzień wielkiej satysfakcji z dotychczasowego dorobku.

 

Jak zauważył ta uroczystość świadczy o tym, że obrany przez obecnych na sali profesorów kierunek zawodowy jest realizowany z powodzeniem. - Przyjmuję to jako Prezydent RP z wielką satysfakcją i radością, a jako doktor nauk prawnych trochę z zazdrością. Państwo jesteście już na daleko innym, znacznie wyższym etapie – odnotował.

 

Prezydent przekonywał, by swoją dalszą pracę wykonywali z nie mniejszym niż do tej pory zaangażowaniem. - Żebyście byli z jednej strony wyrozumiali wobec swoich młodszych koleżanek i kolegów, wobec swoich podopiecznych, ale z drugiej strony, żebyście przy całej serdeczności i życzliwości, byli także surowi. Byście oczekiwali prawdziwej pracy naukowej, rzetelnej pracy, dobrych publikacji, żebyście zawsze byli otwarci na dyskusje. Bo nie zgodność poglądów rozwija i buduje naukę – naukę buduje spór, dyskusja, debata; naukę buduje to, że poglądy są różne, jedne w efekcie okazują się prawdziwe, inne czasem fałszywe. Na tym polegają badania, że raz się uzyskuje dobry wynik, a raz się to nie udaje. Nigdy nie należy się tym zniechęcać, Państwo doskonale o tym wiecie. Na tym właśnie polega rozwój nauki – mówił prezydent Duda.

 

- Mam nadzieję, że jest przed nami świetlana przyszłość, także pod względem rozwoju badań naukowych w Polsce. Mówię przede wszystkim o współdziałaniu władzy i nauki. Bardzo mi na tym zależy – zapewnił. Podkreślił, że chciałby, by w rozwoju państwa polskiego przedstawiciele władzy na różnych szczeblach korzystali z wiedzy i doświadczenia ludzi nauki. - Nie myślę tylko o przemyśle, o dziedzinach technicznych, ale także o kwestiach humanistycznych, badań społecznych. Żeby Państwa badania były realizowane z pożytkiem dla Rzeczypospolitej nie tylko w tym znaczeniu ogólnym, ale także w znaczeniu konkretnym. Żeby to miało także, rzecz jasna, przełożenie na Państwa zarobki, na kwestie materialne, bo to niezwykle ważne – wskazywał prezydent Duda. Dodał, że wierzy w to, że sytuacja będzie stopniowo ulegała dalszej poprawie.

 

- Natomiast chcę powiedzieć jedno: bardzo mi zależy na tym, żebyśmy jako państwo polskie i jako społeczeństwo umieli wykorzystać drzemiący w nas kapitał. Tym wielkim kapitałem jesteście Państwo, jest Państwa wiedza i dorobek naukowy. Chciałbym, żeby prace naukowe nie wędrowały na półkę, chciałbym, żeby były wykorzystywane w praktyce. Chciałbym, żeby rozwijały w Polsce innowacyjną gospodarkę, żeby sprzyjały twórczemu budowaniu naszego kraju. Jest to ważne zadanie na przyszłość, wierzę w to, że będzie to realizowane coraz lepiej. Ze swojej strony będę chciał się w tym zakresie, jak najbardziej to możliwe, przyczynić -zapewnił prezydent Duda.

 

Przypomniał, że są to pierwsze nominacje profesorskie, jakie wręcza i że zostały udzielone przez jego poprzednika. - Chciałbym, żebyście potraktowali ten fakt - że pan prezydent Bronisław Komorowski te nominacje nadał, a ja je dzisiaj wręczam - jako wymiar symboliczny. Jako wymiar tego, że rzeczywiście istnieje ciągłość władzy państwowej, że istnieje następstwo. To dla mnie bardzo ważne, bo tak właśnie powinno być w każdej normalnie funkcjonującej demokracji – są kadencje, są wybory, nie jest żadnym zdziwieniem, że zmieniają się osoby pełniące urząd. Ale kontynuacja ważnych elementów funkcjonowania państwa, zawsze powinna być zachowana. I cieszę się, że tych nominacji profesorskich, udzielonych przez pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, ja mogę dzisiaj dopełnić – powiedział prezydent Duda.

 
Akty nominacyjne otrzymali:
 

1.     

Pan Piotr BAŁA

profesor nauk technicznych
Uniwersytet Warszawski

2.     

Pani Elżbieta BANECKA

profesor sztuk plastycznych
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

3.     

Pan Zdzisław BARTKOWICZ

profesor nauk społecznych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

4.     

Pani Anna BROŻEK

profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Warszawski

5.     

Pan Andrzej BRYK

profesor nauk prawnych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

6.     

Pan Wiesław BRYL

profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

7.     

Pani Kamila BUDROWSKA

profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet w Białymstoku

8.     

Pan Robert CIERNIAK

profesor nauk technicznych
Politechnika Częstochowska

9.     

Pani Dorota DOBIJA

profesor nauk ekonomicznych

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

10. 

Pani Lucyna DOMAŃSKA

profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Łódzki

11. 

Pan Stanisław DYLAK

profesor nauk społecznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

12. 

Pan Edward FIAŁA

profesor nauk humanistycznych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

13. 

Pan Wacław FLOREK

profesor nauk o Ziemi
Akademia Pomorska w Słupsku

14. 

Pani Halina GARBALIŃSKA

profesor nauk technicznych

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

15. 

Pan Marek GORGOŃ

profesor nauk technicznych

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

16. 

Pan Janusz GRUCHAŁA

profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

17. 

Pani Dorota GRYKO

profesor nauk chemicznych

Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

18. 

Pani Krystyna GURANOWSKA-GRUSZECKA

profesor nauk technicznych
Politechnika Warszawska

19. 

Pani Monika GUSZKOWSKA

profesor nauk o kulturze fizycznej

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

20. 

Pan Tadeusz HEJWOWSKI

profesor nauk technicznych
Politechnika Lubelska

21. 

Pan Wiesław HŁADKIEWICZ

profesor nauk społecznych
Uniwersytet Zielonogórski

22. 

Pan Jerzy JARNIEWICZ

profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Łódzki

23. 

Pan Antoni JOHN

profesor nauk technicznych
Politechnika Śląska w Gliwicach

24. 

Pani Barbara JUDKOWIAK

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

25. 

Pan Jan JURGA

profesor nauk technicznych
Politechnika Poznańska

26. 

Pani Janina KAMIŃSKA

profesor nauk technicznych
Politechnika Łódzka

27. 

Pan Mirosław KARBOWIAK

profesor nauk chemicznych
Uniwersytet Wrocławski

28. 

Pan Piotr KLECZKOWSKI

profesor nauk technicznych

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

29. 

Pani Danuta KOTNAROWSKA

profesor nauk technicznych

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny   im. Kazimierza Pułaskiego

w Radomiu

30. 

Pan Marek KOZIELSKI

profesor nauk fizycznych

Wyższa Szkoła Techniczno-Przyrodnicza  w Poznaniu

31. 

Pan Czesław KUNDERA

profesor nauk technicznych

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

32. 

Pani Bronisława LIGARA

profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

33. 

Pan Stanisław LIPIŃSKI

profesor nauk fizycznych

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

34. 

Pan Jacek MACIEJEWSKI

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

35. 

Pan Czesław MAJ

profesor nauk społecznych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

36. 

Pan Ryszard MAKOWSKI

profesor nauk technicznych
Politechnika Wrocławska

37. 

Pan Andrzej MAŁKIEWICZ

profesor nauk społecznych
Uniwersytet Zielonogórski

38. 

Pan Bogdan MIGA

profesor sztuk plastycznych
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

39. 

Pan Krzysztof MIGAŁA

profesor nauk o Ziemi
Uniwersytet Wrocławski

40. 

Pan Stanisław MOLSKI

profesor nauk medycznych

Szpital Eskulap Centrum Leczenia Chorób Serca i Naczyń w Osielsku

41. 

Pani Agnieszka OGONOWSKA

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

42. 

Pan Kazimierz ORTYŃSKI

profesor nauk ekonomicznych

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

43. 

Pani Irena OZIMEK

profesor nauk ekonomicznych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

44. 

Pan Adam PELIKANT

profesor nauk technicznych
Politechnika Łódzka

45. 

Pan Ryszard RADZIK

profesor nauk społecznych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

46. 

Pan Wojciech RDZANEK

profesor nauk technicznych
Uniwersytet Rzeszowski

47. 

Pan Tomasz SKURA

profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Zielonogórski

48. 

Pan Michał SPALIŃSKI

profesor nauk fizycznych

Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku

49. 

Pan Adam SULIKOWSKI

profesor nauk prawnych
Uniwersytet Wrocławski

50. 

Pani Katarzyna SZCZEPAŃSKA

profesor nauk ekonomicznych
Politechnika Warszawska

51. 

Pan Dariusz SZURLEJ

profesor nauk medycznych

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

52. 

Pan Krzysztof SZYMAŃSKI

profesor nauk fizycznych
Uniwersytet w Białymstoku

53. 

Pan Jacek TABOR

profesor nauk matematycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

54. 

Pan Sławomir TKACZYK

profesor nauk fizycznych

Państwowe Laboratorium Przyśpieszania Cząstek Elementarnych (Fermilab),
Batavia, Stany Zjednoczone

55. 

Pan Rafał WERON

profesor nauk ekonomicznych
Politechnika Wrocławska

56. 

Pani Teresa WIERZBA-BOBROWICZ

profesor nauk medycznych

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

57. 

Pan Kazimierz WILKOSZ

profesor nauk technicznych
Politechnika Wrocławska

58. 

Pan Leszek WOJCIECHOWSKI

profesor nauk humanistycznych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

59. 

Pan Jarosław ZAWADZKI

profesor nauk technicznych
Politechnika Warszawska

60. 

Ksiądz Wojciech ZAWADZKI

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

61. 

Pan Bogdan ZELER

profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach

62. 

Pan Eugeniusz ŻUKOWSKI

profesor nauk fizycznych
Uniwersytet w Białymstoku

63. 

Pan Mirosław ŻUKOWSKI

profesor nauk technicznych
Politechnika Białostocka

 

 

Poleć znajomemu